در هر محل و صنعتی که بخار داغ و رطوبت کنترل شده مورد نیاز باشد میتوان از دیگ بخار استفاده کرد. در صنعت شکلات سازی قنادی آبنبات و … این صنایع با گرمای ناشی از بخار که خیلی بیشتر از دمای آب جوش است گرمای مورد نیاز خود را تامین میکنند. دیگ بخار در تولید قارچ

دیگ بخار برای پرورش قارچ

در محل هایی که مخصوص پرورش قارچ میباشد. باید گرما و رطوبت مناسبی وجود داشته باشد. اگر از بخاری های رایج استفاده کنند هوا خشک شده و رطوبت مورد نیاز از بین میرود. همچنین دستگاه های رطوبت زا نیز گرما تولید نمی کنند. و در کنار هیتر و دستگاه گرم کننده دیگر مورد استفاده قرار می گیرند. که در این صورت هزینه ها بالا می رود.

ضد عفونی بستر تولید قارچ با بخار

محیطی که برای پرورش قارچ مورد استفاده قرار میگیرد. باید عاری از هرگونه میکروب و باکتری باشد.که دیگ بخار بهترین گزینه می باشد. بخار تولید شده با دمای بالا خاک و کمپوست مورد استفاده را ضد عفونی می کند. و بیماری های ناشی از رطوبت را از بین می برد.

دیگ بخار سالن پرورش قارچ

برای سالن های پرورش قارچ با ابعاد مختلف دیگ های متفاوتی مورد استفاده قرار می گیرد. اگر از دیگ بخار بزرگتر استفاده شود علاوه بر مصرف انرژی باعث تولید رطوبت و گرمای بیش از حد می شود . همچنین اگر دیگ کوچک تر از حد مورد نیاز باشد رطوبت و گرمای کافی تولید نمی کند و باعث افت تولید می شود . پس بهتر از قبل از هر اقدامی برای تجهیز سالن تولید قارچ با کارشناسان فنی مشورت کنیم و بهترین محصول را برای خود تهیه نماییم

کارشناسان فنی و با تجربه شرکت به صورت تلفنی و مکتوب اماده ارایه نظرات کارشناسانه خود به شما هستن.

 

جهت مشاوره با تیم فنی بخار شعله خراسان تماس بگیرید:

09128978600

09152073141

05135415050

تشکیل رسوب بر روی سطح حرارت خوار مجاور آب در دیگ بخار.، بعلت تماس ناخالصی های موجود در آب دیگ بخار با سطوح داغ آن می باشد. رسوب زدایی دیگ بخار

از میان این ناخالصی ها مهمترین آنها عبارتند از کلسیم (Ca)، منیزیم(Mg)و سیلیس (Sio₂).

در زمینه رسوب بستن سطوح حرارتی دیگ بخار دو ایراد مشخص به شرح زیر ظاهر می گردد:

  •  رسوب یک عایق مؤثر حرارتی است.، درجه هادی نبودن این رسوب تا مقداری با وزن مخصوص آن متغیر است. وجود رسوب با ضخامت قابل ملاحظه، به معنای جذب کمتر حرارت بوسیله آب می باشد. که در نتیجه به افت بازدهی دیگ منجر می گردد.
  • به علت این حقیقت که رسوب از نظر هدایت حرارتی ناتوان است.، سطوح حرارتی که از یک طرف بدین طریق عایق شده. و از طرف دیگر در معرض گازهای داغ قرار دارند ممکن است. سریعاً به درجه حرارت بالای خطرآوری برسند که در این حالت.، شکافتگی لوله ها و حتی پوسته دیگها اجتناب ناپذیر خواهد بود.

تشکیل رسوب

تشکیل رسوب غالباً با میزان تبخیر ، ازدیاد می یابد. از این رو رسوبات در محل هایی که دمای دود مقدار حداکثر خود را دارد. سنگین تر و متراکم تر است. رسوب در دیگهای بخار لوله دودی جدی تر و مسئله دارتر است. و یک روکش از رسوب به ضخامت 5/1 میلی متر بر روی لوله های دیگهای بخار لوله آب. که در معرض حرارت تابشی قرار دارند ممکن است منجر به نقص لوله شود.، در حالی که رسوبات به مراتب سنگین تر بر روی لوله های دیگ های بخار لوله دودی باعث. افت بازدهی می شود، لیکن موجب خطر نیستند. دلیل این تفاوت این است که لوله های نوع اخیر.، حرارت خود را از طریق مکانیزم انتقال حرارتی جابجایی و نه بوسیله تابش کسب می کنند.

وجود رسوبات سنگین معمولاٌ نمایانگر بی توجهی می باشد.، چون این رسوبات می توانند در اکثر موارد با تصفیه کامل اّب از بین بروند.در محل هایی که رسوب به ضخامت قابل ملاحظه ای تشکیل شده.، بایستی اقداماتی جهت برداشتن آنهابه عمل آید و در حالتی که دیگ بخار تمیز است. بایستی گامهای مناسبی جهت جلوگیری از تکار تشکیل رسوب برداشته شود. رسوب می تواند عمل صحیح سیستم های کنترل را مانع شده و یا در آنها ایجاد اختلال نماید. و حتی در شیرهای اطمینان ارتباط های ضروری را سد کرده و باعث شود .که شیر فوق و یا سیستم کنترل بچسبند. علت اولیه نقصهای شیر اطمینان عبارتست از تشکیل رسوب در حول و حوش نشیمن.، که باعثچسبیدن شیر در وضعیت بسته می شود.

تشکیل رسوب

یک برنامه منظم آزمایش شیرها نقصهایی از این قبیل را مانع خواهد شد. وجود روغن در دیگهای بخار ایجاد وضعیت خطرناک می نماید. روغن یک عایق حرارتی عالی است و حضور آن بر روی سطوح حرارتی که در معرض دماهای بالا هستند.، ممکن است منجر به دمای زیاد فلز شده و به دیگ صدمه وارد نماید. جمع شدن روغن در دیگ بخار معمولاً در مواردیست که از بخار خروجی موتورهای سیلندر پیستونی استفاده شود. و بخار خروجی از این موتورها را پس از مایع کردن. دوباره بعنوان آب مصرفی وارد سیستم آب تغذیه دیگ نمایند.

روغن ممکن است از طریق منبع آب خام وارد سیستم دیگ بخار گردد. روغن را می توان با جوشاندن آن همراه با کربنات سدیم و سود سوزآور از سیستم آب دیگ حذف کرد. برای این کار یک پوند از هر یک از این ترکیبات را برای هر 1000 پوند آب بکار برده و دیگ بخار را در فشار 5pslتنظیم و به عمل جوشاندن به مدت 2 تا 3 روز ادامه   می دهند سپس دیگ را تخلیه و آن را با آب تازه به طور کامل شستشو داده و مجدداً سطوح داخلی را بررسی  می نمایند .

خوردگی :

مقدار PHآب معیاری جهت اسیدی یا قلیایی آن بوده و طبیعاً تأثیر مستقیمی بر خواص مواد خورنده دارد. تأثیر زیان آور خوردگی ناشی از سرعت نفوذ آن است. خوردگی هایی که بر نواحی زیادی از دیگ بخار تأثیر می گذارد احتمالاً سرعت زیادی نسبت به خوردگی موضعی در نواحی کم ندارد . خوردگی های نوع اول گاهی اوقات بسختی مشاهده میشوند. و ممکن است تا مقدار خطرناکی گسترش یابد. خوردگی موضعی امکان دارد. به یکی از اشکال چاله ای یا شیاری خود را نشان دهد. خوردگی چاله ای میتواند به شکل و اندازه سر سوزن و یا اندازه یک سکه 10 ریالی باشد. خوردگی شیاری در حقیقت ترکیبی از خوردگی موضعی و تمرکز تنش است. این نوع خوردگی معمولاً مجاور درزهای پرچ شده و یا نقاطی که دارای شیب ناگهانی در ضخامت هستند روی می دهد.

خوردگی ناشی از خاکستر سوخت مایع :

از جمله ترکیبات حاوی وانادیوم Vو گوگرد S تجزیه شده و با اکسیژن ترکیب می شوند. اکسیدهای فرار حاصله همراه با دود (گازهای حاصل از احتراق) منتقل می گردند. سدیم که معمولاً در سوختهای مایع بصورت کلرور حضور دارد با اکسید گوگرد ترکیب شده و تشکیل سولفات می دهد. در ضمن پنتااکسیدوانادیوم (V₂O₅)بصورت گاز نیمه سیال بر روی دیواره های کوره، و غیره قرار می گیرند- بخصوص در ناحیه هائیکه درجه حرارت بالا باشد(این مورد بیشتر در دیگهای بخار لوله آبی صدق می کند). اکسید سدیم با پنتااکسیدوانادیوم ترکیب شده و تشکیل ترکیبات کمپلکس (بخصوص وانادات n Na₂O.V₂O₅، وانادات وانادیل (nNa₂O.V₂O₄.mV₂O₅می دهد.

بعضی از این ترکیبات کمپلکس دارای درجه حرارت ذوب تا حدود 249 درجه سانتیگراد بوده.، که نه تنها سطوح لوله و یا کوره را می پوشانند. بلکه فعالانه موجب خوردگی آنها نیز می گردند. گدازه با ضخامت متعادل (از 3 تا 6 میلیمتر) در کوره های آزمایشی و تجربی. در طول مدت زمان کوتاهی حدوداً تا 100 ساعت نیز تشکیل یافته است.رسوب زدایی دیگ بخار

خوردگی

این گدازه لوله ها را عایق می کند، که منجر به ازدیاد دمای خود گدازه شده. و این امر موجب افزایش میزان خوردگی و  همچنین مسببی برای ته نشینی بیشتر خاکستر می شود. رسوبات  گدازه های ضخیمتر منتهی به خورندگی بیشتری می شود.، که این ناشی از درجه حرارت بالاتر خود گدازه و وجود ماده خورنده بیشتر می باشد. بهرحال درجه حرارت های بالاتر گدازه باعث می شود که این ماده سیالیت بیشتری پیدا کند.، از این رو مشخص می شود که چرا این گونه مواد آسانتر در سطوح عمودی جریان پیدا می کنند.، و بنابراین معمولاً در گوشه ها و بر روی سطوح موازی ایجاد می گردند.

این نوع خوردگی بر روی کلیه فولادهای آلیاژی ساختمانی مؤثر است حتی مواد ضد خوردگی عالی از قبیل  آلیاژ های  60Cr- 40 Ni)و  (50Cr- 50 Niکه غالباً جهت تکیه گاه های بخار داغ کن (SUPER HEATER)بکار می روند نیز ایمن نیستند. بعلاوه مواد نسوز غیر فلزی که جهت روکش کردن کوره بکار می روند، نیز مورد حمله گدازه وانادیومی قرار می گیرند.

کنترل خوردگی

خوردگی در ناحیه دود ( در دیگهای بخار لوله دودی داخل لوله و در دیگهای لوله آب خارج لوله ) .بندرت از همه جهت می تواند حذف شود. واضح است که اگر مواد قلیایی و گوگرد از ذغال سنگ و یا وانادیوم و گوگرد. از سوختهای مایع قبل از احتراق  می توانستند خارج شوند، خوردنی در این ناحیه بمقدار عظیمی از بین می رفت. بهرحال، هر چند روشهای معینی جهت خروج این مواد از سوختهای فوق وجود دارند.، معهذا این روشها گرانقیمت و نسبتاً بی اثر هستند. کاهش خوردگی در این ناحیه توسط یکی از شیوه های زیر می تواند انجام گیرد. که بر حسب درجه مؤثر بودنشان مطرح گردیده :رسوب زدایی دیگ بخار

  1. انتخاب سوخت
  2. کنترل احتراق
  3. طراحی و ساخت دیگ بخار
  4. خارج کردن متناوب خاکستر
  5. استفاده از مواد افزودنی به سوخت

غالباً لازم است که چند مورد از موارد فوق به کار گرفته شود

جهت مشاوره با تیم فنی بخار شعله خراسان تماس بگیرید:

09128978600

09152073141

05135415050

قبل از پرداختن به دیگ بخار تاسیسات مکانیکی توضیحاتی در مورد انواع تاسیسات را ارائه میدهیم. سپس دیگ بخار بویلر صنعتی که در تاسیسات مورد استفاده قرار می گیرد را بررسی میکنیم. همچنین در این مقاله نکاتی مبنی بر خرید دیگ بخار تاسیسات مکانیکی را ارائه میدهیم. تاسیسات به انگلیسی HVAC این حروف مخفف کلمات (تهویه هوا ) and Air Conditioning. (تهویه) Ventilating (گرمایش) Heating می باشد.

وجود گرمایش ، تهویه ، تهویه مطبوع در هر ساختمان برای سلامتی افراد از اهمیت بسزایی برخوردار است. همچنین بر راحتی و رفاه زندگی نیز تاثیر گذار است. بدون داشتن یک سیستم مناسب ممکن است گرمایش و سرمایش و تهویه به خوبی انجام نگیرد. و باعث سلب آسایش و رفاه در ساختمان شود.

وجود یک سیستم مناسب برای گرمایش و سرمایش و تهویه  نه تنها از مشکلات بهداشتی و بروز بیمار ها جلوگیری می کند. بلکه باعث صرفه جویی در قبض های حامل های انرژی آب، برق، گاز نیز می شود.

تاسیسات دارای دو بخش اصلی است، که عبارتند از.: تاسیسات مکانیکی و تاسیسات الکتریکی که هر کدام دارای انواع مختلفی است. بدین صورت که تاسیسات مکانیکی نیز به دو بخش تاسیسات مکانیکی صنعتی و ساختمانی تقسیم می شود. در بخش صنعتی بیشتر در خصوص منتقل نمودن آب به قسمت های مختلف و تصفیه نمودن آن فعالیت می شود.

اما در بخش ساختمانی بیشتر به گرمایش و سرمایش و تهویه هوا پرداخته می شود. که اساس کار آن با استفاده از دیگ بخار تاسیسات مکانیکی است.

بخش های مختلف دیگری همچون گاز رسانی، راه اندازی استخر، پله برقی. و آسانسور.، اعلام حریق، اطفاء حریق نیز در تاسیسات مکانیکی ساختمان مطرح است. باید سیستم طوری طراحی شود که هیچگونه آلاینده ای نداشته باشد. در ادامه دیگ بخار تاسیسات مکانیکی را بررسی و  نکات مهم در حین خرید بویلر صنعتی تاسیسات ساختمانی را ارائه میدهیم.

انواع دیگ بخار تاسیسات مکانیکی

دیگ بخار بویلر صنعتی دارای انواع مختلفی می باشد. که هر کدام از آن به منظور استفاده در تاسیسات و صنایع دیگر کاربرد دارد.

برای انتخاب نوع دیگ بخار در تاسیسات ساختمانی نیاز است که از یک کارشناس تاسیسات با تجربه کمک بگیرید. انواع دیگ بخار عبارتند از: بویلر صنعتی چدنی، بویلر صنعتی فولادی، بویلر صنعتی واترتیوب، بویلر صنعتی فایر تیوب، بویلر صنعتی روغن داغ، بویلر صنعتی آب گرم، بویلر صنعتی برقی

بویلر صنعتی چدنی: ساختار این نوع دیگ بخار تاسیسات مکانیکی از چدن خاکستری رنگ می باشد، که بدلیل پایین بودن ظرفیت آن کمتر در تاسیسات ساختمانی مورد استفاده قرار میگیرد.

بویلر صنعتی فولادی: دلیل نامگذاری این نوع بویلرها فولاد بکار رفته در آن می باشد. نسبت به دیگ های بخار چدنی دارای راندمان و ظرفیت بالاتری است. پرکاربرد ترین بویلر های صنعتی در صنایع مختلف از این نوع می باشند. برای دیگ بخار تاسیسات مکانیکی نیز از این نوع بویلر ها استفاده می شود.

بویلر صنعتی واتر تیوب: در این نوع دیگ بخار تاسیسات مکانیکی. آب داخل لوله های دستگاه جریان دارد.، و شعله مشعل بویلر صنعتی باعث افزایش حرارت آب داخل لوله های می شود. بدین ترتیب بخار تشکیل می شود.

بویلر صنعتی فایر تیوب: داخل لوله های بویلر های صنعتی فایر تیوب. شعله های آتش وجود دارد. و در محفظه آن آب موجود است. با بالا رفتن حرارت لوله های آتش آب به بخار تبدیل می شود.

دیگ بخار

انواع بویلر های صنعتی سیستم گرمایشی

در ادامه معرفی انواع مختلف بویلری تاسیساتی میتوان به موارد زیر اشاره نمود.

بویلر صنعتی روغن داغ: در این بویلر ها جهت افزایش دما بجای آب و بخار از روغن استفاده می شود. در اکثر سیستم های گرمایشی از این نوع دیگ بخار تاسیسات مکانیکی استفاده می شود. دلیل استفاده از دیگ های روغن داغ در تاسیسات ساختمانی تولید حرارت بالای آن با فشار معقول می باشد.

بویلر صنعتی آب گرم: در اکثر سیستم های گرمایشی و سرمایشی ساختمان. از این نوع دیگ بخار تاسیسات مکانیکی استفاده می شود. در این نوع بویلر آب داغ در لوله ها و رادیاتور های که در اتاق های ساختمان طراحی شده است. در جریان است. این نوع دیگهای بخار دارای راندمان بالای است.

بویلر صنعتی برقی: این نوع بویلر ها دارای ظرفیت های محدود می باشند. استفاده از این نوع دیگ بخار در تاسیسات ساختمانی تشکیل آلاینده های هوا را بسیار کاهش می دهد.

قیمت و خرید دیگ بخار تاسیسات مکانیکی

قیمت دیگ بخار تاسیسات مکانیکی به عوامل متعددی همچون ظرفیت، نوع بویلر، تجهیزات و مترال بکار رفته بستگی دارد. دیگهای بخار در ظرفیت های مختلفی تولید می شوند. شما باید بسته به نیاز خود اقدام به خرید بویلر صنعتی تاسیسات ساختمانی کنید. تا هزینه های خرید کاهش پیدا کند.

در هنگام خرید دیگ بخار تاسیسات مکانیکی باید به نشان استاندارد و پلاک بویلر دقت زیادی داشته باشید. عدم وجود نشان استاندارد به این منظور می باشد که بویلر صنعتی دارای کیفیت پایین می باشد و ممکن است انفجار دیگ بخار را بهمراه داشته باشد.

در هنگام خرید دیگ بخار تاسیسات مکانیکی به نشان استاندارد.، خدمات پس از فروش و بیمه نامه شرکت تولید کننده دیگ بخار توجه داشته باشید. تا بتوانید برای ساختمان خود یک بویلر باکیفیت خریداری کنید. بدلیل اینکه موارد گفته شده تضمینی بر کیفیت بویلر است.

تفاوت دیگ بخار تاسیسات مکانیکی با دیگر تاسیسات گرمایشی

برای ایجاد گرما در ساختمان های از کوره های صنعتی (Furnace) نیز استفاده می شود. اما سوال اینجاست که چه تفاوتی های میان دیگ بخار تاسیسات مکانیکی و دیگر دستگاه های تاسیسات گرمایشی وجود دارد.؟ بطور کلی بویلر صنعتی تاسیسات نسبت به کوره های صنعتی دارای بازدهی و راندمان بیشتری است. اما این دو سیستم دارای تفاوت های از قبیل توزیع حرارت، هزینه، ایجاد سرو صدا و نگهداری دارند. که در ادامه آن را بررسی می کنیم.

تفاوت توزیع حرارت در دیگ بخار تاسیسات مکانیکی و کوره های صنعتی بدین ترتیب است که در بویلر های تاسیساتی از آب داغ یا بخار در حال عبور از طریق لوله ها برای توزیع گرما در خانه استفاده می کند.

کوره های صنعتی از هوای اجباری برای توزیع گرما استفاده می شوند و اینکار از طریق پمپ هوای فشرده صورت می گیرد. لوله های دیگ بخار تاسیسات مکانیکی را میتوان در امتداد دیوارها، سقف و کف اتاق ها نصب و راه اندازی نمود تا با عبور آب داغ یا بخار بتوان گرمای خانه را تامین نمود. در کوره های صنعتی توزیع گرما از طریق دریچه های هوا که در داخل اتاق ها قرار دارند صورت می گیرد.

دیگ بخار

در کوره های صنعتی ممکن است با تغییر شرایط جوی دیر تر عمل گرمایش صورت گیرد. اما در مقابل دیگ بخار تاسیسات مکانیکی این چنین نیست و آب داغ یا بخار تولید شده که در لوله ها وجود دارد. دما را در خود حفظ می کنند و دمای خانه کمتر افت می کند. به همین دلیل توزیع حرارت و گرمای تولید شده. توسط بویلر صنعتی تاسیسات گرمایشی مناسب تر از کوره های صنعتی می باشد. 

مقایسه هزینه خرید دیگ بخار تاسیسات مکانیکی نسبت به سایر دستگاه های گرمایشی

هیچ شکی وجود ندارد که هزینه خرید دیگ بخار تاسیسات مکانیکی بیشتر از کوره های صنعتی می باشد. حتی هزینه کلی نصب سیستم دیگ بخار به طور قابل توجهی بیشتر است. از آنجا که یک بویلر صنعتی تاسیسات ساختمانی برخلاف هوا از آب ، گاز یا روغن برای گرمایش استفاده می کند.، در صورت تمایل به تهویه مطبوع نیاز به نصب مجرای و ایجاد دریچه هوا برای هر اتاق می باشد.

اما در مقابل کوره صنعتی میتواند از همان مجرای تهویه مطبوع شما استفاده کند. و نیاز به راه‌اندازی سیستم لوله برای گرم کردن را برطرف می کند. راه اندازی یک سیستم دیگ بخار برای بسیاری از خریداران یک عامل بازدارنده بزرگ است. با این حال سودی که در قبال نصب و راه اندازی بویلر صنعتی در ساختمان وجود دارد تمامی معایب آن را پوشش می دهد. بدین صورت که ممکن است نصب و راه اندازی کوره های صنعتی در دراز مدت مشکلاتی را بوجود آورد.

اما استفاده از دیگ بخار این چنین نیست و دارای راندمان و بازدهی بالاتری است. که میتوان طولانی مدت از ان استفاده نمود. از طرفی بویلر های صنعتی تاسیسات گرمایشی دما و حرارت خود را کمتر از دست می دهند. اما در کوره ها به دلیل عبور هوای گرم بر روی مجاری سرد دما و حرارت بیشتر را از دست می دهند.

در مواقعی که صحبت از این دیگ بخار می شود، اکثر افراد به دلیل هزینه بالای آن صرف نظر می کنند. اما خرید این نوع سیستم شاید از نظر اقتصادی مقرونه به صرفه نباشد. ولی در دراز مدت می تواند هزینه های اضافی را کمتر کند.

تفاوت نگهداری کیفیت هوا و سر و صدا در بویلر صنعتی تاسیسات گرمایشی چگونه است؟

دیگ بخار تاسیسات مکانیکی هیچگونه تاثیری در کیفیت هوا ندارد.، بدلیل اینکه گرما از طریق لوله کشی در زیر دیوارها ، سقف و کفپوش در خانه شما ایجاد می شود.

این مسئله باعث میشود بویلر صنعتی در هوای اطراف بی تاثیر باشد. از طرفی استفاده از کوره های صنعتی گرمایشی بدلیل لسافاده از هوای اجباری.، به معنای واقعی کلمه 100٪ از زمان کار خود را صرف دمیدن هوا در تمامی نقاط خانه می کنند. این موضوع می تواند روی کیفیت هوا تاثیر بگذارد و ممکن است. آلرژن ها و سایر آلاینده های موجود در هوا را تحریک کند.

این نوع دیگ هیچگونه سر و صدای را ایجاد نمی کنند. اما کوره های صنعتی بدلیل استفاده از فن و دمنده ها دارای سر و صدای زیادی است. که در این خصوص برای کاهش سر و صدا از دمنده های متغییر استفاده می کنند. اما بازهم سر و صدای کوره های صنعتی نسبت به دیگ بخار تاسیسات حرارتی بسیار بیشتر است.

کوره های صنعتی تاسیسات گرمایشی نیاز به نگهداری منظم پیشگیرانه دارند. در حالی که دیگ بخار تاسیسات مکانیکی بیشتر نیاز به نظارت دارند و حداقل به بازرسی سالانه احتیاج دارند. فیلتر های مورد استفاده در کوره های صنعتی باید بصورت ماهانه و یا سه ماه یکبار بررسی شوند.

بدلیل اینکه سیستم های گرمایش هوا اجباری در اطراف آلرژن ها. ، گرد و غبار و سایر آلاینده ها ضربه می خورند که ناگزیر راه خود را در فیلتر کوره  پیدا می کنند. رجیستری های هوایی ممکن است با موی حیوان خانگی. ، خرده های مواد غذایی یا سایر کثیفی ها گرفتگی داشته باشد. به طور کلی نصب و راه اندازی کوره ها نیاز به مراقب. و توجه بیشتری نسبت به دیگ بخار تاسیسات مکانیکی دارد.

جهت مشاوره با تیم فنی بخار شعله خراسان تماس بگیرید:

09128978600

09152073141

05135415050