دی اریتور
economizer اکونومایزر
دیگ بخار
هیتر هوای گرم