هنوز هم تامین سرمایش و گرمایش فضاها سهم عمده ای از تلاش برای فراهم آوردن شرایط آسایش در ساختمان را به خود اختصاص داده است . و احداث موتور خانه های مرکزی در دو گروه عمده تک فصلی و دو فصلی بخش مهمی از این کوشش هاست.موتور خانه مرکزی مکانی برای استقرار تجهیزات مولد است. و بخشی از تجهیزات انتقال مانند پمپ ها در این مکان نصب می شود. بنابراین تمرکز آلودگی ها و سر و صداهای ناشی از کارکرد تجهیزات مولد. در نقطه ای خاص ضمن سهولت و در کنترل و دفع مزاحمت آنها مانع از انتشار آلودگی ها در سطح ساختمان می شود همانگونه که اشاره شد موتور خانه های مرکزی را می توان در دو گروه عمده تک فصلی و دو فصلی طبقه بندی کرد.طراحی موتور خانه

موتور خانه تک فصلی

موتورخانه های تک فصلی اغلب از نوع گرمایشی هستند. اما در مناطق گرمسیری ممکن است از موتور خانه های فقط سرمایش بدون تجهیزات گرمایشی نیز استفاده شود. در حال حاضر استفاده از موتور خانه های تک فصلی گرمایشی رایج تر از موتور خانه سرمایشی است. زیرا به طور کلی تجهیزات مولد سرمایش محلی در انواع تبخیری ، تراکمی و حتی جذبی از فراوانی بیشتری بر خوردارند. و به همین دلیل بهره برداری از چنین تجهیزاتی بنا به دلایل مختلف رایج تر و به تبع آن زمینه بهره گیری از موتور خانه های فقط گرمایشی فراهم تر است

موتور خانه فقط گرمایشی که سیال پایه آنها آب است. بیشتر در دو گونه آب گرم و بخار مورد استفاده قرار می گیرند. و تنها در شرایط خاصی ممکن است از سیستم آب داغ پر فشار استفاده شود. در مجموع تجهیزات سیستم آب گرم جای بسیار کمتری نسبت به تجهیزات بخار اشغال می کند. و در عین حال تجهیزات موتور خانه های آب گرم بسیار ساده تر از موتور خانه های بخار است.

مقاله :  تفاوت دیگ بخار و دیگ آبگرم

این مقاله را به صورت کامل میتوانید در فایل زیر مشاهده کنید.

محاسبات تجهیزات موتور خانه

جهت مشاوره با تیم فنی بخار شعله خراسان تماس بگیرید:

09128978600

09152073141

05135415050