فیلتر شنی

فیلتر شنی

, ,
فیلتر شنی واحد صنعتی بخار شعله اقدام به طراحی، تولید و ارائه محصول با کیفیت بالا در زمینه فیلتر های شنی نموده است .فیلترهای شنی جهت حذف ذرات معلق تاقطر m50µ و کاهش کدورت آب، به کار گرفته میشوند. فیلترهای کربن اکتیو معمولا برای حذف موادآلی و یا…
سختیگیر

سختی گیر آب

, ,
سختی گیر آب سختی آب به دلیل وجود کاتیون های دو ظرفیتی و یا بیشتر. ، در آب است. از مهمترین این کاتیون ها میتوان به کلسیم و منیزیم اشاره کرد. از آنجا که سختی آب موجب ایجاد رسوب می گردد. و می تواند مشکلات متعددی را برای سیستم های خانگی و صنعتی  ایج…